Krúžková činnosť na našej škole

SOŠ Senica poskytuje v školskom roku 204/2015 záujmové vzdelávanie formou rôznych krúžkov v škole a na odbornom výcviku. Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov bude pre študentov a záujemcov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času

16.9.2014

Opravné MS 2014

Opravný termín MS 2014 bude 12. septembra 2014 o 8.00 h v budove SOŠ Senica učebňa č. 29

4.9.2014

Začiatok školského roka 2014/2015

Riaditeľstvo SOŠ Senica, Ul. V. Paulínyho-Tótha 31/5 v Senici oznamuje žiakom školy a rodičom, že začiatok školského roka 2014/2015 je 2. septembra 2014 o 8,00 hodine v budove školy.

27.8.2014

OPRAVNÉ SKÚŠKY

 Dňa 27. a 28. augusta od 8:00 sa budú konať komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne za 2. polrok šk. roka 2013/2014.

Bližšie informácie dostanú žiaci dňa 27. augusta 2014 o 8:00 od triedneho učiteľa vo vestibule SOŠ Senica.

19.8.2014

Hurá prázdniny !

Želáme všetkým pedagógom a študentom leto plné pohody a slnka, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu, načerpania nových síl a energie.

27.6.2014

Stretnutie vyznamenaných a úspešných študentov s vedením školy

26.6.2014
Zobraziť všetky »