Župná olympiáda SŠ

Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

V dňoch 18. -19. 04. 2013  sa konala Župná olympiáda žiakov stredných škôl trnavského kraja, ktorej sa zúčastnilo i družstvo našej školy v silovom päťboji. Škoda, že sa súťaže nemohol zúčastniť Marián Šišolák kvôli zraneniu. Nahradil ho Marián Olša, žiak III. A. Ostatní žiaci: J. Grajza, P. Vaček, P. Repáň potvrdili veľmi dobré výkony z okresného kola, keď sa umiestnili celkovo na veľmi peknom treťom mieste.

Za predvedené výkony a úspešnú reprezentáciu školy im  blahoželálme.