Mladý tvorca 2014 Nitra

Stredná odborná škola v Senici sa už tradične, aj v roku 2014, zúčastnila medzinárodnej prezentačnej výstavy "Mladý tvorca" v Nitre.

Žiaci spolu s MOV prezentovali svoje zručnosti v odboroch cukrár, kaderník a kozmetik, kde priamo priamo predvádzali úkony spojené s ošetrovaním vlasov a pleti na zákazníkoch, ktorí o službu požiadali.

Samozrejme práce aj materiál boli zdarma. Zároveň boli v predaji produkty žiakov z odboru cukrár, ktoré sa stali veľmi vyhľadávané a známe, veľa návštevníkov výstavy prišli do nášho stánku cielene, aby si zakúpili za symbolickú cenu náš produkt.

Náš žiak z odboru cukrár, Jakub Koprla, už druhý rok súťaží o Top výrobok v oblasti cukrársky výrobok. Minulý rok v súťaži s motívom rozprávkovej torty zvíťazil, tento rok obdržal osobitnú cenu poroty za krásne stvárnenie torty s motívom slávnostného otvorenia umeleckej galérie. Súťaž prebiehala pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a víťazi boli odmenení hodnotnými cenami.

 

Michalka