Maturitná skúška v opravnom a náhradnom termíne

MS 2017 (Opravný a náhradný termín) sa uskutoční 25. 09. 2017 a 26. 09. 2017 (pondelok, utorok)  v priestroch SOŠ Senica o 8. 00 h podľa harmonogramu

 

Harmonogram opravných MS bude zverejnený na web stránke školy a vo vestibule.