Európsky deň jazykov v SOŠ Senica

obrazok EDJ.jpg


26. septembra 2017 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu „EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV“.

Čo je to vlastne „Európsky deň jazykov“? Ťažký názov, no vysvetlenie je celkom jednoduché.

Do Európskeho roka jazykov 2001, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie. Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý sa bude každoročne uskutočňovať 26. septembra. Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov a konferencie. Takýmto krokom sa snaží Rada Európy podporiť a upriamiť verejnosť na význam výučby a učenia sa jazykov v školách, ale aj mimo nich. EDJ podporuje bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

A preto sme na našej škole tiež zorganizovali niekoľko super podujatí, pri ktorých si žiaci uvedomili, že znalosť jedného cudzieho jazyka je v Európe už dávno samozrejmosťou, resp. sa presadzuje skôr znalosť viacerých jazykov. O nutnosti ovládať jazyk sme zorganizovali aj besedu s EUROPE DIRECT Senica. Žiaci si precvičili znalosti o EÚ v niekoľkých kvízoch a spoznali programy, pomocou ktorých sa môžu dostať do zahraničia. Ako sme sa dozvedeli, znalosť dvoch cudzích jazykov je prospešná vec hlavne, ak sa snažíte zamestnať v zahraničí, prípadne ak chcete žiť mimo Slovenska. A čo je najlepšie? Znalosť viacerých svetových jazykov prospieva aj k zdokonaleniu procesu myslenia a jazykové hry podnecujú záujem o zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

O živote v alpskej krajine Švajčiarsko nám porozprával aj náš vážený hosť zo Švajčiarska – pán Peter Horváth. Pýtate sa, kto je Peter Horváth? Peter Horváth  je prezidentom Švajčiarskeho klubu na Slovensku, je členom Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory a                       koordinátor medzi Švajčiarskom, mestom Senica, obcami na Záhorí. Vysvetlil nám a prízvukoval, že pracovať, prípadne žiť vo Švajčiarku znamená ovládať jazyk na komunikatívnej znalosti.

Na záver sa uskutočnil malý workshop, kde žiaci pracovali v malých skupinkách na zadaných úlohách. Bolo prekvapivé, že nikto z takmer 100 zúčastnených žiakov neprotestoval a všetci sa pustili s chuťou do práce. Prezentácie o krajinách Európskej únie vôbec nemusia byť nudné a presvedčili sme sa o tom počas celého dňa.

PS: Mimochodom naša škola sa zviditeľnila na európskej úrovni a spropagovala svoju aktivitu jazykového dňa na stránke www.EDL.com, kde sa registrujú všetky európske školy s jazykovými projektami. Vzhľadom na veľký záujem žiakov, by sme sa chceli 26. septembra 2018 zúčastniť tohto podujatia v Bratislave, kde sa prezentujú viaceré krajiny EÚ na jednom mieste.                                                                                                        

Mgr. Andrej Miškovič, PK CUJ