Projekt

V rámci projektu "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, ..." pokračujeme v spolupráci s SOŠ Charbulova Brno. Tentokrát sa uskutočnila druhá výmenná stáž študentov oboch škôl. Študenti z partnerskej školy boli na týždňovom pobyte na našej škole.

Výmenného pobytu sa zúčastnili študenti a majstri odborného výcviku v odboroch cukrár a kuchár. Mali možnosť zúčastniť sa odbornej praxe priamo v školských prevádzkových pracoviskách našej školy. Odbornú prax vykonávali v cukrárskej dielni a v prevádzkovom pracovisku spoločného stravovania na školskom internáte. Zapojili sa priamo do výroby a vyskúšali si činnosti, ktoré predtým nevykonávali. Veríme, že to bolo pre nich poučné a zaujímavé. Počas pobytu sa zoznámili s priestormi teoretického vyučovania a strediskami praktického vyučovania.

Pre študentov, sme pripravili zaujímavý kultúrny, spoločenský aj športový program. Napríklad navštívili prevádzku minipivovaru Štramák. Majiteľ prevádzky oboznámil so postupom varenia piva a ukázal hosťom prevádzku a priestory pivovaru. Súčasťou pobytu bola i exkurzia do Hlbokého, kde si prezreli pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana a cintorín. Študenti navštívili filmové predstavenie MsDK Senica, absolvovali prehliadku mesta a pamätihodnosti mesta Senice. 

Výmenná stáž sa u študentov a pedagógov stretla s pozitívnym ohlasom.

J. Gabčová