Technická olympiáda

Technická olympiáda 1. ročník, školský rok 2010/2011, kategória A, B.

16.11.2010

Halový turnaj vo futbale

Dňa 12.11.2010 sa naši žiaci - futbalisti zúčastnili tradičného turnaja v halovom futbale v Otrokoviciach.

15.11.2010

Študentská kvapka krvi

Dňa 10.11.2010 prebehla v našej škole pravidelná akcia dobrovoľných darcov krvi.

12.11.2010

Enersol - motivačná konferencia

Dňa 13. októbra prebehla v zasadacej sieni MÚ Senica motivačná konferencia k 1. ročníku súťaže Enersol

15.10.2010

Deň nezábudiek

Celosvetovú kampaň a verejnú zbierku DEŇ NEZÁBUDIEK, spojenú s predajom umelých kvietkov nezábudiek, organizuje Liga za duševné zdravie SR, už siedmi rok.

13.10.2010

Mosty na Moravu - aktivita 5

V dňoch 4. 10 až 7.10. 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili  pobytu v rámci Aktivity 5 Projektu Mosty na Moravu – praktické a odborné vzdelávanie v Otrokoviciach.

11.10.2010
Zobraziť všetky »