Odbornící na mentálne zdravie - telefónne linky

LINKA_KOMU SLUZI_PREZENTACIA_akt_16_9.jpg LINKA_NAZOV_PREZENTACIA_akt_16_9.jpg

6.4.2020

Úlohy cez Edupage

Žiaci sú povinní plniť príkazy učiteľov a zadania riadne spracovávať.

24.3.2020

EČ a PFIČ

je zrušená externá časť maturitnej skúšky a je zrušená písomná forma internej časti maturitnej skúšky

24.3.2020

Usmernenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyučovanie v škole je prerušené od 30.3.2020 až do odvolania

24.3.2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prerušuje sa vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane

14.3.2020
Zobraziť všetky »