Múzeum holokaustu v Seredi - exkurzia

Splnený sľub

Koncom júna  sme na webových stránkach našej školy stručne informovali o exkurzii študentov a učiteľov do Múzea holokaustu v Seredi.  Exkurzia v múzeu sa  začala prednáškou o vyhladzovacom tábore Sobibor.

Čítaj viac na zobraziť

6.9.2016

Začiatok školského roka 2016/2017

 

Riaditeľstvo SOŠ Senica, Ul. V. Paulínyho-Tótha 31/5 v Senici oznamuje žiakom školy a rodičom, že začiatok školského roka  je 05.  septembra 2016 o 8,00 hodine v budove školy.

30.8.2016

Stravné v školskej jedálni

Ceny stravy platí od 1. 9. 2016

30.8.2016

Opravný a náhradný termín skúšok

 

Komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2015/2016 sa budú konať dňa 25. 08. 2016 a 26. 08. 2016 v priestroch školy o 8:00h.

Opravná maturitná skúška praktická časť sa bude konať 6.9.2016 o 8:00 h. na učebni č. 28.

Maturitná skúška v opravnom a náhradnom termíne sa bude konať 9.9.2016 o 8:00 v budove školy.

Opravné záverečné skúšky sa budúkonať od 6.9. do 8.9.2016 na prevádzkových pracoviskách, písomná a praktická časť, 9.9.2016 o 8:00 teoretická časť v budove SOŠ Senica učebňa č. 29.

 

22.8.2016

Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne

Záverečné skúšky v náhradnom a opravnom termíne sa budú konať pre všetky odbory v dňoch 6.-9.septembra 2016.

Písomná a praktická časť v dňoch ...

Čítať viac na zobraziť

30.6.2016

Navštívili sme Mlyn Thebéry

V predposledný deň školského roku  žiaci  1. D a 2. D triedy, odbor cukrár kuchár,  navštívili Mlyn Thebéry  - Dojč. Na exkurziu sa vybrali vlakom a svoju cestu dokončili krátkou prechádzkou...

Čitaj viac na zobraziť

30.6.2016
Zobraziť všetky »