Ponuka nadstavbového štúdia - dennou aj externou formou

Pre absolventov 3-ročných odborov, ktorí si chcú doplniť stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou naša škola  v školskom roku 2018/2019 ponúka štúdium v 2 ročnom nadstavbovom odbore podnikanie v remeslách a službách.

Čítať viac na zobraziť

21.5.2018

Projekt - Finančná nezávislosť

Na našej škole prebehlo prvé kolo finančného vzdelávania. Zapojené boli maturitné ročníky III.D a II. E. Pokračovaním tohto projektu bol ďalší projekt Finančná nezávislosť. Žiaci, ktorí absolvovali workshop ocenili profesionálnu úroveň školiteľov..

Čítať viac na zobraziť

15.5.2018

Mladý tvorca 2018

Každoročne sa naša škola zúčastňuje súťaže Tvorivý cukrár - Mladý tvorca v Nitre. Tento rok našu školu na súťaži zastupovala Nika Kuníková, žiačka 1. ročníka odboru kuchár - cukrár.

9.5.2018

24 hodinová štafeta v plávaní

Naši študenti spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy sa zúčastnili 4. ročníka 24 hodinovej štafety v plávaní.

Čítať viac na zobraziť

9.5.2018

Naša škola sa pravidelne zapája do športových aktivít organizovaných mestom Senica a Spoločným školským úradom. Naši žiaci pravidelne reprezentujú školu. I tento krát sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu vo futbale žiakov Stredných škôl. Víťaz postúpil na Župnú olympiádu v Trnave.

Čítaj viac na zobraziť

9.5.2018

Ornamentálna mapa Slovenska

Projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu "Ornamental Map of the World", ktorý je zameraný na spoznávanie  národných kultúr a ochranu svetového kultúrneho dedičstva. Tento projekt spĺňa parametre Multikultúrnej výchovy a Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí vyhotovili  takzvané „ ohnisko“,

Čítať ďalej na zobraziť

3.5.2018
Zobraziť všetky »