JUVYR- Svadobný účes a jesenné variácie...

24.11.20155 sa naše študentky odboru kozmetik a vlasová kozmetika zúčastnili celoslovenskej súťaže tvorivosti žiakov SOŠ-JUVYR. Súťaž sa konala v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

Čitať ďalej na zobraziť

3.12.2015

“naša“ STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ

20.november 2015 bol pre triedu IV.A KOZ/Č4  naozaj významný a neopakovateľný! V ten deň sa konala  “naša“ STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ !!!

Čítať ďalej na zobraziť

2.12.2015

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Dňa 16.11.2015 sa vybraní študenti našej školy zúčastnili na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave prednášok na tému „CERN –  TOVÁREŇ na SNY“. Prednášky organizovala nezisková organizácia Amavet, ktorá vytvára podmienky pre mladých nádejných vedcov a pomáha viesť mládež  k zmysluplnému napĺňaniu voľného času.

Čítať ďalej na zobraziť

1.12.2015

Rok Ľ. Štúra - Návšteva Uhrovca...

Dňa 27.11.2015 navštívili študenti III.E a II.F, víťazi školskej literárno-historickej súťaže, rodisko Ľudovíta Štúra. Cieľom ich cesty bolo miesto, na ktorom sa začala životná púť jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín.

 

Čítať ďalej na zobraziť

1.12.2015

Záverečná správa za šk. rok 2014/2015

 Záverečná správa SOŠ Senica 2014-2015

nájdete v časti dokumenty SOŠ

26.11.2015

Návšteva členov Únie miest a obcí Slovenska na našej škole

Dňa 9.11.2015 sa na našej škole, v popoludňajších hodinách uskutočnila návšteva členov Únie miest a obcí Slovenska, vedená generálnym sekretárom Ing. Minarovičom. V delegácií boli zastúpení primátori a starostovia miest a obcí Slovenska, ktorí si so záujmom prezreli demonštračnú budovu

Čítať ďalej na zobraziť

19.11.2015
Zobraziť všetky »