Začiatok školského roka 2014/2015

Riaditeľstvo SOŠ Senica, Ul. V. Paulínyho-Tótha 31/5 v Senici oznamuje žiakom školy a rodičom, že začiatok školského roka 2014/2015 je 2. septembra 2014 o 8,00 hodine v budove školy.

27.8.2014

OPRAVNÉ SKÚŠKY

 Dňa 27. a 28. augusta od 8:00 sa budú konať komisionálne skúšky v opravnom a náhradnom termíne za 2. polrok šk. roka 2013/2014.

Bližšie informácie dostanú žiaci dňa 27. augusta 2014 o 8:00 od triedneho učiteľa vo vestibule SOŠ Senica.

19.8.2014

Hurá prázdniny !

Želáme všetkým pedagógom a študentom leto plné pohody a slnka, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu, načerpania nových síl a energie.

27.6.2014

Stretnutie vyznamenaných a úspešných študentov s vedením školy

26.6.2014

Harmonogram skúšok 23.6.2014

23.6.2014

Záverečné skúšky 2014

Každý študent vo svojom učebnom odbore ukázal pred komisiou svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získal na počas celého štúdia

20.6.2014
Zobraziť všetky »